Prekid svih natjecanja u nadležnosti HSTS-a

HSTS prekida sva ligaška natjecanja temeljem Odluke Stožera civilne zaštite od 27. studenog 2020. te Pojašnjenja odredbe od Ministarstva turizma i sporta zaprimljene 30.11.2020. kao i dodatnog objašnjenja od 1.12.2020. upućenog HSTS-u od strane Ministarstva turizma i sporta kojim se stolni tenis smatra individualnim sportom.

Temeljem navedenog pojašnjenja dopušten je trening za vrhunske sportaše I., II. i III. kategorije. Sva ligaška natjecanja se prekidaju do drugačije Odluke Stožera civilne zaštite.

Pojašnjenje odredbe vezane uz ograničenja natjecanja i treninga u sportu