Odluka Liga odbora o terminu odigravanja treće utakmice doigravanja Superlige za žene

Predmet: termin treće utakmice ženskog finala : Dr.Časl- Mladost iskon

Nakon zaprimljenog dopisa od STK Mladost iskona ligi odboru, u kojem je vidljivo da STK Dr.Časl traži termin treće utakmice finala 30.04.2013. u 11,00 h a STK Mladost predlaže termin u 17,00 !

Naime važeće pravilo je:

Ukoliko se klubovi ne dogovore ,domaćin određuje satnicu domaćih utakmica , subota ,nedjelja i praznici od 10,00 pa do 19,00 sati a radnim danom od 15,00 sati.

Kako se klubovi nisu dogovorili, a utakmica se igra radnim danom ,najraniji početak je 15,00 sati !

Liga odbor jednoglasno zaključuje početak utakmice  dana 30.04.2103. u 15,00 sati!

Liga odbor : Goran Radanović,Vedran Vukelić i Vlado Bertović (zamjenski član)      

Predsjednik Liga odbora

Goran Radanović