Ponuda za organizaciju ECQ susreta (jesen 2012.)

Ponuda za organizaciju ECQ susreta (jesen 2012.)      
pogled