Kandidature i prijedlog dodjele organizacije pojedinačnih turnira - jesen 2021/22

Kandidature i prijedlog dodjele organizacije pojedinačnih turnira - jesen 2021/22    preuzimanje

Žalbe na prijedlog šalju se na isključivo pisanim putem na e-mail adresu hsts.prijave do utorka 19.10.2021. do 14:00 sati.