Zapisnik sa Izborne Skupštine HSTS-a

Zapisnik s Izborne skupštine HSTS-a održane 22.01.2011.      zapisnik               
Primjedbe na Zapisnik se moraju dostaviti u Ured HSTS-a u roku od 15 dana