Javna nabava

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Hrvatski stolnoteniski savez kao Naručitelj je u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektima:
1. DAMALEZO d.o.o., Metalčeva ulica 3, Zagreb
2. SPORTINGEVENTS, Gornji Bukovac 94, Zagreb
3. GR SAVJETOVANJE, Kupinečka 49d, Zagreb

Registar ugovora
U skladu s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), člankom 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17 i 144/20) Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Hrvatskog stolnoteniskog saveza dostupan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, odabirom rubrike Registri ugovora.

Planovi nabave
Plan nabave 2023

U skladu s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), člankom 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17 i 144/20) Plan nabave za 2023. godinu Hrvatskog stolnoteniskog saveza dostupan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, odabirom rubrike Planovi nabave.


Pravilnik o bagatelnoj nabavi