Dokumenti

ZAPISNICI SA SKUPŠTINA HSTS-a
2023. redovna skupština
2022. izborna skupština

2022. redovna skupština
2021.
2020.
2019.

GODIŠNJI PROGRAM RADA
2023
2022.
2021.
2019-2023


FINANCIJSKI PLAN
2023.
2022.

2021.
2020.
2019.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
2022.
2021.
2020.
2019.
2018.
2017.
2016.

IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA SAVEZA
2022.
2021.

2020.
2019.
2018.

IZVJEŠĆE DIREKTORA SAVEZA
2022.
2021.

2020.
2019.
2018.

IZVJEŠĆE GLAVNOG TAJNIKA
2022.
2021.

2020.
2019.
2018.

DONACIJE
2022.
2023.