Zapisnik sa Skupštine HSTS-a

Poštovani predstavnici u Skupštini,
na uvid se stavlja zapisnik sa Skupštine HSTS-a, koja se održala 2. srpnja 2022.

Sve prigovore na sadržaj Zapisnika možete poslati putem e-maila na adresu HSTS-a do 12.07.2022.godine do 12.00 sati.  
Zapisnik sa sjednice Skupštine 2.7.2022.