Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski stolnoteniski savez (HSTS) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na pristup informacijama može se ostvariti podnošenjem usmenog i pisanog zahtjeva.

Za podnošenje zahtjeva pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, odnosno Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije, koji možete poslati:

  • na adresu: Hrvatski stolnoteniski savez, Trg Krešimira Ćosića, 10 000 Zagreb
  • elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Službenik za informiranje je glavni tajnik HSTS-a Goran Radanović. Usmeni zahtjevi primaju se na broj telefona 01/301 2327.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

HSTS ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u “Narodnim novinama” broj 12/14. i 15/14.

Zakon o pravu na pristup informacijama 

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023.

Obrazac Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac Zahtjeva  za ponovnu uporabu informacija

Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama

Upitnik za samoprocjenu Tijela javne vlasti