Podaci o klubovima i natjecateljima

Klub: STK Hodošan

Prezime / Ime Broj Godina Klub Kategorija
BARIĆ Katija 9666 2008 HOD MK/F
FAJMUT Manca 8549 1990 HOD S/F
HORVAT Hana 9667 2007 HOD MK/F
KOVAČ Iva 8616 2009 HOD NMK/F
MARKAČ Matija 9670 2007 HOD MK/M
MARKATI Paula 4434 1995 HOD S/F
MIRIĆ Antonela 9485 2007 HOD MK/F
OMBLA Matea 5141 1998 HOD S/F
PANDUR Simon 9669 2009 HOD NMK/M
PANDUR Sofia 9668 2008 HOD MK/F
POLJAK Bojana 863 1982 HOD S/F
ŠIKAČ Iva 9028 2008 HOD MK/F
SITAR Lucija 7120 2004 HOD S/F
VUKELIĆ Jelena 7472 2005 HOD S/F