Podaci o klubovima i natjecateljima

STK Donja Kaštela

Detalji:natjecatelji
Kratica:
DKA
Adresa:
Stjepana Štafileja 11, 21217 Kaštel Štafilić
Predsjednik:
Tajnik:
Kontakt osoba:
Goran Rubin
Telefon:
Gsm:
Faks:
E-mail:
Web:
Dvorana:
Adresa dvorane:
Polinovac 8, 21217 Kaštel Novi