Članovi kluba STK MGK-Drava
Povratak na klubove

# Broj iskaznice Prezime, Ime Spol Godina rodjenja Ime Kluba Kategorija Lječnička potvrda
1 6449 BEŠENIĆ, Mateja Ž 2002 STK MGK-Drava J/F 2021-09-02
2 9972 Cecelja, Maria Elena Ž 2013 STK MGK-Drava NMK/F 2021-09-04
3 9761 HRNČIĆ, Bono M 2011 STK MGK-Drava NMK/M 2021-09-02
4 8878 HRŽENJAK, Nina Ž 2009 STK MGK-Drava MK/M 0000-00-00
5 9971 Jambrović, Lukrecija Ž 2014 STK MGK-Drava NMK/F 2021-09-02
6 8875 MARČEC, David M 2010 STK MGK-Drava MK/M 0000-00-00
7 8879 PAČALAT, Lara Ž 2007 STK MGK-Drava K/F 2021-09-02
8 8055 PTIČEK, Leon M 2007 STK MGK-Drava K/M 2021-09-04
9 8056 PTIČEK, Luka M 2007 STK MGK-Drava K/M 2021-09-04
10 6457 ŠAGI, Bruno M 2000 STK MGK-Drava S/M 2020-07-31
11 3523 ŠAGI, Jasmina Ž 1978 STK MGK-Drava S/M 0000-00-00
12 9973 Špoljarić, Tena Ž 2012 STK MGK-Drava NMK/F 2021-09-04
13 8882 TOPOLOVEC, Lucija Ž 2010 STK MGK-Drava NMK/F 2021-09-02
14 4034 VRUČINA, Anja Ž 1993 STK MGK-Drava S/M 2021-02-25
15 8883 ŽGANEC, Katja Ž 2009 STK MGK-Drava MK/F 2021-09-02