Kineski treneri obišli i Visiju

Kineski treneri obišli su i STK Visiju Trnovec Bartolovečki, klub koji je osnovan 2018. sa sjedištem u Žabniku.

Ponedjeljak je bio rezerviran za rad s djecom iz tog kluba.
- Trebali su dolaziti i češće, ali smo se na kraju dogovorili da je ponedjeljkom kod nas, a srijedom su naši članovi odlazili kod Ređepa. Zahvalni smo svima, bio nam je velika ispomoć, pogotovo jer smo Martina i ja relativno mlade i nemamo još toliko iskustva - istaknula je Anja Ivanuša.
- Radio je s starijim klincima, njih šest do osam, dok smo se mi orijentirali na početnike. Djeca su bila oduševljena, motivirana, čak smo zaključile da se više trude kad su ih trenirali Kinezi bili tu ha, ha. Pokazivao im je neke nove vježbe, a istodobno su djeca od njih učila kineski, a za uzvrat su oni njih učili hrvatski jezik - zaključila je.