Natječaj za upis za Izobrazbu trenera

U privitku su obavijesti o slobodnim mjestima i sve potrebne informacije za upis na preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera Studijskog centra za izobrazbu trenera Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u rujanskom roku.

Prijave na studij odvijat će se od 29. kolovoza do 4. rujna 2019. Razredbeni postupak održati će se u subotu, 7. rujna 2019. godine.
Studijski centar za izobrazbu trenera pruža mogućnost obrazovanja trenera prvostupnika što omogućava kandidatima da, završetkom ovog trogodišnjeg studija, ispune zakonsku obvezu i ostvare adekvatnu razinu obrazovanja potrebnu za rad u sportu.
U slučaju potrebe za bilo kakvim dopunskim informacijama, možete slobodno kontaktirati na niže navedeni broj telefona ili u Studentsku referadu na broj: 01 36 58 625.

Ivana Degirmendžić, univ. bacc. praesc. educ.
tajnica predstojnika Studijskog centra za izobrazbu trenera

doc. dr. sc. Vlatko Vučetić
predstojnik Studijskog centra za izobrazbu trenera

Natječaj 2019./2020. - jesenski rok

Redoviti studenti

Izvanredni studenti

OBRASCI ZA PRIJAVU - redoviti studij

OBRASCI ZA PRIJAVU - izvanredni studij

SAŽETAK - upute za prijavu (kandidati koji su polagali državnu maturu)

SAŽETAK - upute za prijavu (kandidati koji su srednju školu završili prije 2009./10.)