Podaci o klubovima i natjecateljima

STK Petrovci

Detalji:natjecatelji
Kratica:
PTR
Adresa:
Predsjednik:
Tajnik:
Kontakt osoba:
Mitar Bojko
Telefon:
Gsm:
Faks:
E-mail:
Web:
Dvorana:
Dvorana Sokolana
Adresa dvorane: