Popis trenera koji su zatražilu licencu od HSTS-a

Onaj tko nije predao dokumentaciju za licenciranje trenera molimo da do 31.01.2107. to učini kako bi mogli početi sa podjelom licenci za trenere u 2017 godini.
Isto tako oni dokumenti koji nedostaju kod pojedinih prijava molimo da u najkraćem roku dostave u kancelariju HSTS-a.(vidljivo u spisku trenera).
 
 Popis trenera možete vidjeti OVDJE. (najnoviji update 13.03.2017.)
 
Stručna komisija-edukacijsko vijeće HSTS-a