Podaci o klubovima i natjecateljima

Klub: STK Brovinje

Prezime / Ime Broj Godina Klub Kategorija
AGUŠAJ Vernon 9031 2003 BRO J/M
BASIACO Leonida 7138 1955 BRO S/M
BERNAZ Leo 8381 2009 BRO NMK/M
BERNAZ Sara 9396 2010 BRO NMK/F
DOBRIĆ Elvis 5859 1963 BRO S/M
DOBRIĆ Igor 5860 1960 BRO S/M
DOBRIĆ Raymond 5589 1995 BRO S/M
GRIPARIĆ Josip 9032 2008 BRO NMK/M
JURIŠIĆ Dario 6051 1998 BRO S/M
KUJRAKOVIĆ Kristijan 5866 1990 BRO S/M
LALOVIĆ Tristan 8075 2005 BRO K/M
LAZARIĆ Antonio 8382 2003 BRO J/M
MURTIĆ Dino 7454 2003 BRO J/M
NAČINOVIĆ Leonardo 9234 2007 BRO MK/M
STIPIĆ Matea 7140 2001 BRO J/F