Podaci o klubovima i natjecateljima

Klub: STK Merix

Prezime / Ime Broj Godina Klub Kategorija
ALEMPIJEVIĆ Alan 9535 2005 MER K/M
BANIĆ Danijel 9527 2005 MER K/M
DOBRICA Borna 9530 2006 MER MK/M
FOTAK Ana 8181 2007 MER MK/F
GARAŠIĆ Bartol 9096 2006 MER MK/M
MILETIĆ Iva 9529 2008 MER NMK/F
ŠKEC Borna 9533 2004 MER K/M
ŠKEC Luka 9534 2010 MER NMK/M
VITALE Marko 9528 2008 MER NMK/M
VUKOMANOVIĆ Bruno 9532 2008 MER NMK/M
ĐUHERIĆ Sven 9531 2006 MER MK/M