Podaci o klubovima i natjecateljima

Klub: STK Samobor

Prezime / Ime Broj Godina Klub Kategorija
GLAD Tomislav 4500 1954 SAM S/M
GOJKOVIĆ Neva 8043 2007 SAM MK/F
HORVAT Lovro 9286 2010 SAM NMK/M
KRNIĆ Lucija 7197 2006 SAM MK/F
MATEŠA Luka 5594 1999 SAM S/M
MEDVEDOVIĆ Ivana 3879 1961 SAM S/F
NEMEC Vjekoslav 3453 1992 SAM S/M
NIZEK Toni 9285 2009 SAM NMK/M
ŠARIĆ Ema 8859 2007 SAM MK/F
ŠKALAC Lovro 8044 2006 SAM MK/M
TERIHAJ Mateo 9284 2011 SAM NMK/M
ZNIKA Ana 7200 2006 SAM MK/F
ZNIKA Klara 6831 2001 SAM J/F
ZNIKA Krunoslav 5168 1968 SAM S/M
ZNIKA Petar 6832 2003 SAM S/M