Podaci o klubovima i natjecateljima

STK Dračice

Detalji:natjecatelji
Kratica:
DČC
Adresa:
Poljska 3, 31400 Đakovo
Predsjednik:
Nikola Babić
Tajnik:
Ivan Babić
Kontakt osoba:
Nikola Babić
Telefon:
031 813 898
Gsm:
098 547 516
Faks:
E-mail:
nikola.babi@gmail.com
Web:
Dvorana:
Osnovna škola J. A. Čolnića
Adresa dvorane:
Trg N. Š. Zrinskog 4, 31400 Đakovo