Podaci o klubovima i natjecateljima

STK MSTC Čakovec

Detalji:natjecatelji
Kratica:
MČA
Adresa:
Predsjednik:
Samir Kučević
Tajnik:
Kaja Popović
Kontakt osoba:
Nikola Magdalenić
Telefon:
Gsm:
Faks:
E-mail:
Web:
Dvorana:
Dvorana III OŠ Čakovec
Adresa dvorane:
I.pl. Zajca 24, 40 000 Čakovec