Podaci o klubovima i natjecateljima

STK Zagorec

Detalji:natjecatelji
Kratica:
ZGC
Adresa:
Magistratska 12, Krapina
Predsjednik:
Tajnik:
Kontakt osoba:
Branko Krkalo
Telefon:
Gsm:
091 1372 381
Faks:
E-mail:
Web:
Dvorana:
OŠ August Cesarec
Adresa dvorane:
Ivana Vrecea 1