Podaci o klubovima i natjecateljima

STK Zadar

Detalji:natjecatelji
Kratica:
ZAD
Adresa:
Karma 1, 23 000 Zadar
Predsjednik:
Tajnik:
Kontakt osoba:
Duško Barić
Telefon:
Gsm:
Faks:
E-mail:
Web:
Dvorana:
OŠ Smiljevac
Adresa dvorane: